Φυσική στο Γυμνασιο
Προτάσεις μαθήματος
«Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη ...
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Υπόδειγμα φύλλου εργασίας και εργ. αναφοράς για την ...
Η έννοια της ταχύτητας - φυσική Γυμνασίου ...
Προτάσεις, παραλλαγές και παρατηρήσεις* πάνω στις προτεινόμενες από ...
Εργαστηριακές δραστηριότητες στην Φυσική της Α' Γυμνασίου Το ...
ΧημέIα στο Γυμνασιο
Προτάσεις μαθήματος
Παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο διαχωρισμού των μιγμάτων ...
Η Χημεία των Χριστουγέννων, Η χημεία του εδάφους, ...
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ ...
Εργαστηριακός Οδηγός για την Χημεία στο Γυμνάσιο (Δ.Μαρκογιαννάκης, ...
Πρώτα η ασφάλεια!! Ένας πίνακας με οδηγίες ασφαλείας ...
ΒΙΟΛΟΓΙΑ στο Γυμνασιο
Προτάσεις μαθήματος
Πρωτόζωα, τι είναι, δομή, κίνηση, λειτουργεία, ασθένειες ...
Αναγνώριση και κατάταξη οργανισμών ...
Παρουσιάσεις σχετικά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ...
Μικροοργανισμοί - Βακτήρια, Μύκητες, Ιοί ...
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Πρωτόζωα, τι είναι, δομή, κίνηση, λειτουργεία, ασθένειες ...
Παρουσίαση Απομόνωση Νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά ...
Εργαστηρικές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 ...
Διαθεματική εργαστηριακή προσέγγιση Βιολογίας & Χημείας στο εργαστήριο ...
Φυσική στο λυκειο
Προτάσεις μαθήματος
Σχεδιασμός δυναμικών και ισοδυναμικών γραμμών ηλεκτροστατικού πεδίου, σύγκριση ...
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Οι φωτοπύλες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση χρόνου με ...
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το ΙΕΠ ...
ΧημέIα στο λυκειο
Προτάσεις μαθήματος
Διάφορα για το μάθημα της Χημείας στο Λύκειο: ...
Η Χημεία των Χριστουγέννων, Η χημεία του εδάφους, ...
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ ...
Πρώτα η ασφάλεια!! Ένας πίνακας με οδηγίες ασφαλείας ...
Διαθεματική εργαστηριακή προσέγγιση Βιολογίας & Χημείας στο εργαστήριο ...
ΒΙΟΛΟΓΙΑ στο λυκειο
Προτάσεις μαθήματος
Εργαστηριακές Δραστηριότητες
Παρουσίαση Απομόνωση Νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά ...
Προτεινόμενα εργαστήρια Βιολογίας Λυκείου από το ΙΕΠ 2023-24 ...