Γιορτάζοντας τις ΦΕ αφίσα
International masterclasses
logo-eoes
3d prints

Οι μαθητές σε πρώτο ρόλο, παρουσιάζουν.

Διεθνή μαθήματα στοιχειωδών σωματιδίων

Διεθνής μαθητικός διαγωνισμός πειραμάτων Φ.Ε.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με σχολεία. 

Επιμορφωτικές συναντήσεις

Συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕ04.


Απολογισμοί Δραστηριοτήτων