Φυσική

Σύνθεση, ανάλυση, νόμοι, βαρυτική δύναμη, τριβή, ροπή δύναμης

Μεγέθη κίνησης, ευθύγραμμη, καμπυλόγραμη, σύνθετη κίνηση, ταλαντώσεις, κύματα

Ο ρόλος της δύναμης στη μορφή της κίνησης.

Ορμή, κρούση, 2ος νόμος Νεύτωνα

Μηχανική ενέργεια, μετατροπές, ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, δυναμικό 

Στατικός ηλεκτρισμός, ηλ. αλληλεπιδράσεις, συνεχές ηλ. ρεύμα, εναλλασσόμενο ηλ. ρεύμα

Η/Μ επαγωγή, νόμος Faraday, μαγν. πεδία ρευματοφόρων αγωγών

Γεωμετρική οπτική, η/μ φάσμα., φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

θερμοδυναμική, νόμοι ιδ. αερίων

Χημεία

Μίγματα – Διαλύματα

Περιοδικός Πίνακας, ατομικά μοντέλα

Ανόργανες ενώσεις 

Οργανικές ενώσεις, μοριακός τύπος  

Ταχύτητα αντίδρασης, καταλύτες…

Θερμότητα χημικών αντιδράσεων, ενθαλπία

Χημική ισορροπία, Ιοντική ισορροπία

Χημικές αντιδράσεις, αριθμός οξείδωσης

Βιολογία

DNA, νουκλεϊκά οξέα 

Πρωτόζωα, βακτήρια, μήκυτες, ιοί, μικρόβια

Διαπνοή, φυτικοί οργανισμοί

Φυτικά, ζωικά, ιστοί

Υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη, άμυλο

Μύκητες, ζυμομύκητες

ABO, αντιγόνα, αντισώματα, μετάγγιση

Οδηγίες χρήσης, συντήρηση, tips