Αλκοολική Ζύμωση* 

Εργαστηριακές Δραστηριότητες για την Χημεία και την Βιολογία Γυμνασίου και Λυκείου 

alkooliki-zimosi

*Ν.Σπάρταλη,Κ.Παπαθανασίου, Γ.Μαυροματάκης