«Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου»:

Η εργασία/ μοντέλο του Η.Καλογήρου, Φυσικού, πρώην υπ. ΕΚΦΕ Ηλείας.