Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφορούν:

  • την αποτύπωση δυναμικών και ισοδυναμικών γραμμών  ηλεκτροστατικού πεδίου
  • την σύγκριση ηλεκτροστατικού και του βαρυτικού πεδίου

Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε δύο μέρη και διεξάγονται σε τρεις διδακτικές ώρες από τους μαθητές Β Λυκείου.

Στο πρώτο μέρος οι μαθητές:

  •  παρακολουθούν σχετική παρουσίαση και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης
  • χρησιμοποιώντας την συσκευή αποτύπωσης ηλεκτρικών πεδίων, τροφοδοτικό, ηλεκτρικό πολύμετρο και κατάλληλα φύλλα εργασίας, μετρούν τη διαφορά δυναμικού σε διάφορα σημεία της διάταξης.
  • υπολογίζουν το δυναμικό και σχεδιάζουν τα σημεία με ίδιο δυναμικό (ισοδυναμικές καμπύλες).
  • σχεδιάζουν στο ίδιο σχήμα τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου χρησιμοποιώντας κατάλληλη προσομοίωση (Σιτσανλής).
  • μελετούν την γεωμετρική κατανομή των δύο χαρακτηριστικών γραμμών και με τη βοήθεια κατάλληλου φύλλου εργασίας, την ερμηνεύουν.
  • Επαναλαμβάνουν τη διαδικασία με άλλα ηλεκτρόδια, όπως παράλληλα ή κυκλικά.

Στο δεύτερο μέρος συγκρίνουν το ηλεκτροστατικό με το βαρυτικό πεδίο όσον αφορά το υπόθεμα, τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης, την ένταση και το δυναμικό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φύλλο εργασίας.

Ηλεκτροστατικό πεδίο – ερωτήσεις:

Quiz αξιολόγησης


Επισυναπτόμενα: περιγραφή και φύλλα εργασίας,και εφαρμογές.