Διαδραστική παρουσίαση για τις μεθόδους διαχωρισμού των συστατικών ενός μίγματος.