Βιβλιοθήκη ΠΕ04

σχετικά με τη διδασκαλία των Φ.Ε.

Σχολικά βιβλία, βοηθήματα, προτάσεις διδασκαλίας  Φυσική Χημεία ...
Εργαστήριο

βιβλιοθήκη του εργαστηρίου

Οδηγίες επισκευής και συντήρησης μηχανής Wimshurst ...
Προδιαγραφές και προτάσεις για τον εξοπλισμό του σχολικού ...
Κατάλογοι και περιγραφή εργαστηριακών οργάνων ΦΕ ...
Συντήρηση μικροσκοπίου Οδηγίες χρήσης Μικροσκόπιο – Χρήση – ...
Εργαστηριακοί οδηγοί ΦΕ Γυμνασίου - Λυκείου (φωτόδεντρο) ...
Εργαστηριακά όργανα, λογισμικό... Οδηγίες χρήσης συσκευών
Εντυπα για καταγραφή Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε ...
παρουσιάσεις, κείμενα

επιπλέον υλικό

Άρθρα Πολύτιμες μετρήσεις! Καράτι ...
Video, βιβλία, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις ...
Μουσείο

Ιστορικά όργανα και διατάξεις