Διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες και ψηφικό υλικό σχετικά με το φυσικό μέγεθος “ταχύτητα” στο Γυμνάσιο.  

 

Μέτρο της ταχύτητας
*Ν.Αναστασάκης, Φυσικός