Εργαστηριακές δραστηριότητες Γυμνασίου

Α΄Γυμνασίου

Β΄Γυμνασίου

Γ΄Γυμνασίου

 • Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα
  • Άσκηση:3- Παρατήρηση βακτηρίων
  • Άσκηση:2- Παρατήρηση πρωτόζωων
  • Το ΕΚΦΕ προτείνει να γίνουν καλλιέργειες βακτηρίων μαζί με τους μαθητές και να παρατηρείται η ανάπτυξη των αποικιών κάθε εβδομάδα. Στο τέλος μπορεί να γίνει μικροσκοπική παρατήρηση.
  • Το ΕΚΦΕ προτείνει να γίνουν καλλιέργειες πρωτόζωων μαζί με τους μαθητές και μικροσκοπική παρατήρηση.
 • Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα
  • Άσκηση:1- Παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων
  • Άσκηση: 4- Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών
 • Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους
  • Άσκηση:5- Καταγραφή ενός πληθυσμού σε ένα οικοσύστημα
 • Διατήρηση και συνέχιση της ζωής
  • Άσκηση: 9- Παρατήρηση χρωμοσωμάτων
  • Άσκηση:10- Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων
  • Άσκηση 11- Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία των γαμετών
  • Μίτωση- Μείωση
  • Το ΕΚΦΕ προτείνει να γίνει απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά κύτταρα.