6η Συνάντηση - 13/03/24

Θέματα συνάντησης:

  • Διερευνητική μέθοδος στη διδασκαλία των Φ.Ε., παραδείγματα εφαρμογής:
    • Φυσική: Ταχύτητα: πόσο γρήγορα κινείται… , Δύναμη: Αιτία για την αλλαγή της ταχύτητας.
    • Χημεία: ‘Οξινα – βασικά περιβάλλοντα
    • Βιολογία: Παρατηρώντας πρωτόζωα
  • Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών στο Γυμνάσιο (Ρ.Μοσχοχωρίτου)
ΠΕ04 Γυμνασίων και Λυκείων. Θέματα συνάντησης:
  • Προγραμματισμός σχολικής χρονιάς
  • Προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, στο Γυμνάσιο και Λύκειο