Προτάσεις, παραλλαγές και παρατηρήσεις* πάνω στις προτεινόμενες από το ΙΕΠ 2023-24  δραστηριότητες των εργαστηριακών οδηγών για τη Φυσική στο Γυμνάσιο

 


Α’ Γυμνασίου

Διάγραμμα θερμοκρασίας – Χρόνου  (συμπληρωματικά του Φ.Ε.4, του σχολικού βιβλίου)

Β’ Γυμνασίου

Άσκηση 6: Χρήση χρονομετρητή στην ευθύγραμμη κίνηση

Άσκηση 8: Σύνθεση δυνάμεων

Άσκηση 10: Νόμος Hooke

Άσκηση 12: Άνωση – Αρχή Αρχιμήδη

Άσκηση 14: Άνωση

Γ’ Γυμνασίου

Άσκηση 1: Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις

Άσκηση 2: Νόμος Ohm

Ασκήσεις 4 & 5: Σύνδεση Αντιστατών

Άσκηση 6: Διακοπή και βραχυκύκλωμα.

Άσκηση 7: Πειραματικός έλεγχος νόμων απλού εκκρεμούς.

Άσκηση 8: Ταλάντωση ελατηρίου

 

* Ν.Αναστασάκης Φυσικός, ΕΚΦΕ Χανίων