Ε’ Ταξη

Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το ...
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Ε' τάξης ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το ...

Στ’ ταξη

Παρουσιάσεις για το κεφάλαιο "Ηλεκτρομαγνητισμός" της Στ' τάξης ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης ...
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Στ' τάξης ...

Πειράματα στην τάξη

…και στο σπίτι!

Ε’ ΤΑΞΗ

Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά ...

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά ...

Υλικά, ιδέες, κατασκευές για το εργαστήριο στο Δημοτικό

Σχολικά Εγχειρίδια

Ε’ Τάξη

 


 

Αν τα αρχεία των βιβλίων δεν ανοίγουν, επιλέξτε “δεξί κλικ”/”άνοιγμα σε νέα καρτέλα” 

ώστε να κατέβουν στον υπολογιστή σας.