Προτάσεις μαθήματος

Ε’ Ταξη

Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το ...
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Ε' τάξης ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το ...

Στ’ Τάξη

Παρουσιάσεις για το κεφάλαιο "Ηλεκτρομαγνητισμός" της Στ' τάξης ...
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης ...
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Στ' τάξης ...

Πειράματα στην τάξη

Ε’ ΤΑΞΗ

Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά ...

ΣΤ’ ΤΑΞΗ 

Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά ...