Οδηγίες διδασκαλίας

Α’ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ ΄ Λυκείου

Από το κύτταρο στον οργανισμό

Συνθετικές εργασίες: Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.


 •  

Συνθετικές εργασίες: μελέτη μιας γενικής εξέτασης αίματος. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνει και μία συνέντευξη από τον παιδίατρό, οικογενειακό ιατρό.


 • Συνθετικές εργασίες: παράγοντες που επιδρούν στην υγεία του Νευρικού Συστήματος και τις επιπτώσεις τους σε αυτό.

Συνθετικές εργασίες

Α. παρουσίαση με θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος.

Β. Ιστορική αναδρομή: Η συμβολή του ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας,

Γ. πίνακα στον οποίο να συγκεντρώνονται σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα συμπτώματά τους, ο μικροοργανισμός στον οποίο οφείλεται κάθε ένα από αυτά, τρόποι πρόληψης.

 • Άνθρωπος και Υγεία
  • Η μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος βακτηρίων.
  • Συνθετική εργασία να συνθέσουν μικρές εργασίες σχετικά με την εμφάνιση και αντιμετώπιση ασθενειών και επιδημιών, όπως η ελονοσία, η πανώλη, η επιδημική κρίση COVID-19 κ.ά.
  • Συνθετική εργασία: τα αντιβιοτικά, την κατάχρηση και αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, την εξειδικευμένη δράση αντιβιοτικών και την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.
  • Συνθετική εργασία τον ρόλο των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών, την ύπαρξη εμβολίων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τις δυσκολίες στην παραγωγή εμβολίου για το A.I.D.S.
 • Χημική σύσταση του κυττάρου
  • Μετουσίωση πρωτεϊνών, άσκηση 7
 • Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα ζωής. 
  • Παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση, άσκηση 2
 • Μεταβολισμός. 
  • Δράση των ενζύμων, άσκηση 11
 • Το γενετικό Υλικό
  • Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων, άσκηση 1
  • Κυτταρογενετική: Ανάλυση Καρυότυπου, άσκηση 3
 • Γενετική 
  • Μίτωση σε κύτταρα ακροριζών κρεμμυδιού, άσκηση 5
 • Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής
  πληροφορίας.
  • Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας, άσκηση 2
 • Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας.
  • Εργαστηριακή παραγωγή γιαουρτιού, άσκηση: 4
  • Ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά, άσκηση: 5
 • Χαρτογράφηση βιοτεχνολογικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας μέσω Internet
  • Χαρτογράφηση βιοτεχνολογικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας μέσω Internet, άσκηση: 9