Εργαστηρικές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 (ΙΕΠ) και τον εργαστηριακό οδηγό.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Προτεινόμενα εργαστήρια Βιολογίας Λυκείου από το ΙΕΠ 2023-24