Στη σελίδα της εκδήλωσης θα βρείτε τα έντυπα και τις […]
Δικτυακή συνάντηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.
Υπολογισμός της ακτίνας της γης, με τη μέθοδο του Ερατοσθένη
Ολοκλήρωση των International Masterclassees που διοργάνωσε και φέτος το ΕΚΦΕ Χανίων
Συνέχεια των σεμιναρίων της ΠΑΝΕΚΦΕ
οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου
Βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα στον Σταυρό Ακρωτηρίου από το παρελθόν μέχρι σήμερα – επίδραση της κλιματικής αλλαγής