• Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν οριστεί ως Υπεύθυνοι στα Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών του νομού, να υποβάλουν τους απολογισμούς δραστηριοτήτων των εργαστηρίων, μέσω της σχετικής φόρμας στη σελίδα καταχώρησης στοιχείων των ΣΕΦΕ.
  • Στην ίδια σελίδα υπάρχουν και τα σχετικά αρχεία (excel) για την απογραφή/επικαιροποίηση υλικού του εργαστηρίου τους τα οποία επίσης θα μας υποβάλουν συμπληρωμένα μέσω της ίδιας φόρμας.

*Σημειώνουμε ότι όπου υπάρχει ήδη καταγραφή του υλικού σε ψηφιακή μορφή, μπορεί να μας αποσταλεί επικαιροποιημένη.