Ολοκληρώνοντας τη σχολική χρονιά 2023-24 και με το μυαλό στην επόμενη, δεν μπορούμε να σκεφούμε πως θα συνεχιστεί (και) η φετινή πορεία χωρίς εκπαιδευτικούς που θα στηρίξουν τη δραστηριότητα μας.

Αίτημα διάθεσης συνεργατών