Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Επισκέψεις του ΕΚΦΕ σε σχολικές μονάδες
Προτεινόμενα εργαστήρια Βιολογίας Λυκείου από το ΙΕΠ 2023-24
Προγραμματισμός ΕΚΦΕ Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το ΙΕΠ και προτάσεις του ΕΚΦΕ.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ