Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που συμμετείχαν με τις ομάδες τους στην φετινή εκδήλωση “Γιορτάζοντας τις Φ.Ε. στα Χανιά” να υποβάλουν περιγραφικό υλικό (κείμενο/εικόνες/παρουσίαση κ.λ.π.) απο τις δραστηριότητές τους ώστε να αναρτηθούν στην σελίδα μας.

Οι υποβολές γίνονται μέσω της σχετικής φόρμας στη σελίδα της εκδήλωσης.