Καλούμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο “Γιορτάζοντας 2024” να μας στείλουν τις περιγραφές των δραστηριοτήτων τους ώστε να τις αναρτήσουμε στη σελίδα μας. Η περιγραφή μπορεί να γίνει μέσω αρχείου pdf (που περιγράφει σύντομα τον σκοπό και τον τρόπο επίτευξης του), μέσω φωτογραφιών σε κολαζ, video, παρουσίασης κ.λ.π.

Οι υποβολές γίνονται μέσω της φόρμας στη σελίδα της εκδήλωσης

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι βεβαιώσεις συμμετοχής βρίσκονται στο ΕΚΦΕ, από όπου μπορούν να τις πάραλάβουν.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.