Πρωτόζωα, τι είναι, δομή, κίνηση, λειτουργεία, ασθένειες
Εργαστηρικές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 (ΙΕΠ) και τον εργαστηριακό οδηγό.