Συλλογή με αποθετήρια προσομοιώσεων και διαδραστικού υλικό, χρήσιμου στη διδασκαλία των Φ.Ε
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Εργαστηριακοί οδηγοί ΦΕ Γυμνασίου - Λυκείου (φωτόδεντρο)
Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά.
Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά.
Πειράματα και διατάξεις
Πειράματα και διατάξεις που ξεχωρίζουν
Πειράματα και διατάξεις