Πειραματικές δραστηριότητες στο Δημοτικό

Προτάσεις για πειράματα στο μάθημα “Φυσικά” του Δημοτικού, με χρήση απλών υλικών*

Ενότητα 1: Εισαγωγή

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

Η ενέργεια έχει “πολλά πρόσωπα”
Η ενέργεια αποθηκεύεται

ΘΕΩΡΙΑ

Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

ΘΕΩΡΙΑ


Η ενέργεια υποβαθμίζεται

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

Στερεά

ΘΕΩΡΙΑ

  • ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Διαστολή κατ’ όγκο ή κυβική διαστολή (σφαίρα)
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Διαστολή – Συστολή, κέρμα 1
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 3: Διαστολή – Συστολή, κέρμα 2
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 4: Διαστολή κατά μήκος ή γραμμική διαστολή, σύρμα
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 5: Διαστολή κατά μήκος ή γραμμική διαστολή, ράβδος
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 6: Διαστολή κατά μήκος ή γραμμική διαστολή, συσκευή
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 7: Συντελεστής διαστολής
  • ΠΕΙΡΑΜΑ 8: Διμεταλλικό έλασμα

Υγρά

ΘΕΩΡΙΑ


Αέρια

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ


Ηλεκτροσκόπιο (Θεωρία)

ΘΕΩΡΙΑ


Παιχνίδια με τον στατικό ηλεκτρισμό

ΘΕΩΡΙΑ


Γνωριμία με το ηλεκτρολογικό υλικό και τα εργαλεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Εργαλεία – Χρήση


Απλό ηλεκτρολογικό κύκλωμα-λυχνιολαβή

ΘΕΩΡΙΑ


Ηλεκτρικό ρεύμα-Ανοικτό-Κλειστό κύκλωμα

ΘΕΩΡΙΑ


Αγωγοί-Μονωτές

ΘΕΩΡΙΑ


Διακόπτης

ΘΕΩΡΙΑ


Σύνδεση σε σειρά & παράλληλα

ΘΕΩΡΙΑ


Βραχυκύκλωμα – Ασφάλειες

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ


Ανάκλαση του φωτός και γωνίες

ΘΕΩΡΙΑ


Ανάκλαση του φωτός και καθρέπτες

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ

*Η συγγραφή του υλικού έγινε απο τον Γ. Στυλιανακάκη, Δάσκαλο, συνεργάτη του ΕΚΦΕ Χανίων στην χρονική περίοδο 2010-2022.