Πως το “μεγάλο” είναι “μικρό”… (προβολή power-point) Οι δυνάμεις του 10!… (προβολή […]
Παρουσιάσεις μαθημάτων… * Φυσική Στερεού σώματος …LIVE! (Vimeo…) * Ν.Αναστασάκης, […]
Πειράματα και διατάξεις
Πειράματα και διατάξεις που ξεχωρίζουν
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Συστολή και Διαστολή
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Εξάτμιση, Βρασμός και Συμπύκνωση
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Φυσική κατάσταση σωμάτων, Τήξη και Πήξη
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Θερμοκρασία, Θερμόμετρο, Θερμική ισορροπία, Θερμότητα και Θερμική ενέργεια
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε' Τάξης - Δυναμικός Ηλεκτρισμός
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε' Τάξης - Στατικός Ηλεκτρισμός