Οι δραστηριότητες που προγραμματίζουμε για το 2023-24 περιλαμβάνουν συναντήσεις με συναδέλφους, επισκέψεις σε σχολεία, εκδηλώσεις, επιμορφώσεις κ.α.