Υπόδειγμα φύλλου εργασίας και εργ. αναφοράς για την υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το ΙΕΠ και προτάσεις του ΕΚΦΕ.
Ύλη των μαθηματων και οδηγίες διδασκαλίας, συμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ