Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ενότητα της σύγχρονης φυσικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Οι φωτοπύλες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση χρόνου με υψηλή ακρίβεια. […]
Υπόδειγμα φύλλου εργασίας και εργ. αναφοράς για την υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το ΙΕΠ και προτάσεις του ΕΚΦΕ.
Ύλη των μαθηματων και οδηγίες διδασκαλίας, συμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ