ΜΥΗΣ Αγυιά - Προγραμματισμός δράσεων 2023-24
Eικονικά / απομακρυσμένων εργαστήρια Φ.Ε
Συλλογή με αποθετήρια προσομοιώσεων και διαδραστικού υλικό, χρήσιμου στη διδασκαλία των Φ.Ε
Εργαστηρικές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 (ΙΕΠ) και τον εργαστηριακό οδηγό.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Προτεινόμενα εργαστήρια Βιολογίας Λυκείου από το ΙΕΠ 2023-24
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το ΙΕΠ και προτάσεις του ΕΚΦΕ.
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ
Διαθεματική εργαστηριακή προσέγγιση Βιολογίας & Χημείας στο εργαστήριο.
Εργαστηριακοί οδηγοί ΦΕ Γυμνασίου - Λυκείου (φωτόδεντρο)