Πρωτόζωα, τι είναι, δομή, κίνηση, λειτουργεία, ασθένειες
Αναγνώριση και κατάταξη οργανισμών
Παρουσιάσεις σχετικά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Μικροοργανισμοί - Βακτήρια, Μύκητες, Ιοί