Συνέχεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου, ειδικά για το Tracker 

Προκήρυξη

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα panekfe.gr