Προγράμματα για το σχολικό έτος 2023-2024, σχετικά με το διάστημα και την STEM εκπαίδευση.

Η συνάντηση διοργανώνεται από το ελληνικό γραφείο ESERO της Ευρωπαικής Εταιρείας Διασρτήματος (ESA) και προγραμματίζεται για την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 17.30 – 18.30.

Πρόσκληση