Επιμορφώσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα “Climate Detectives” και “Moon Camp” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Γραφείο ESERO στην Ελλάδα, για το σχολικό έτος 2023-2024.

programma-esero