Την Τρίτη 24 & Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, η ομάδα […]
Επιμορφωτική ημερίδα για εκπ/κούς πρωτοβάθμιας
Προγράμματα σε συνεργασία με τη ESA, σχετικά με το διάστημα και την STEM εκπαίδευση.