Στόχος:

  • Να συνδεθεί η έννοια του όγκου με τον χώρο που καταλαμβάνουν τα αντικείμενα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα έχει κατανοήσει ότι ο όγκος των υλικών σωμάτων (στερεών – υγρών αερίων) αντιστοιχεί στον χώρο που καταλαμβάνουν.

Δραστηριότητα (15′)

Διερεύνηση – προβληματισμός (10′): 

Συμπεράσματα (3′)

Δραστηριότητες για την κατανόηση της έννοιας “όγκος”

Παρατήρησε τα σχήματα και επέλεξε τις σωστές μονάδες… 

Στην ακόλουθη προσομοίωση, τράβηξε τα χειριστήρια LENGTH (Μήκος), WEIGTH (Πλάτος), HEIGHT (Ύψος)

και προσπάθησε να φτιάξεις αντικείμενα με όγκο:

  • 1 κουτάκι
  • 4 κουτάκια
  • 20 κουτάκια
  • 30 κουτάκια 

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο “Φυσικά …στο Δημοτικό” από τον δημιουργό ΕΚΦΕ Χανίων διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές