Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΦΥΚ με τον γ.γ. ΥΠΑΙΘΑ
Σχολικά βιβλία, βοηθήματα, προτάσεις διδασκαλίας  Φυσική Χημεία Βιολογία Γενικά Κάτι […]
Πως το “μεγάλο” είναι “μικρό”… (προβολή power-point) Οι δυνάμεις του 10!… (προβολή […]
Πρόταση διδασκαλίας για τα Φυσική Α’ Λυκείου Ν. Αναστασάκης Φυσικός, […]
Πρόταση διδασκαλίας για τη Φυσική Α’ Λυκείου Ν. Αναστασάκης Φυσικός, […]
Πειράματα και διατάξεις