Πρόταση διδασκαλίας για τα Φυσική Α’ Λυκείου

Ν. Αναστασάκης Φυσικός, ΕΚΦΕ Χανίων


 

Στόχοι:

  • Η γίνει η σύνδεση των δυνάμεων με τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους (σχετικά με την κινητική κατάσταση των αντικειμένων)

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα μπορεί να καταλαβαίνει πότε δύο δυνάμεις εξουδετερώνουν η μία την άλλη (ισορροπούν)
  • Θα είναι σε θέση να διακρίνει πότε ασκείται δύναμη σε ένα αντικείμενο, σε συνδυασμό με την αλλαγή στην κινητική του κατάσταση.

 

Δραστηριότητα (15′):

 

Διερεύνηση (10′)

 

 

 

Συμπλήρωσε το ακόλουθο σταυρόλεξο, χρησιμοποιώντας αυτά που έχεις μάθει για τις δυνάμεις…

 

Συμπεράσματα (10′)