Πρόταση διδασκαλίας για τη Φυσική Α’ Λυκείου

Ν. Αναστασάκης Φυσικός, ΕΚΦΕ Χανίων 


Στόχοι:

  • Η γίνει κατανοητό ότι αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη των δυνάμεων απο τα αποτελέσματα που προκαλούν

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα μπορεί να συμπεραίνει την ύπαρξη (ή όχι), κάποιας συνολικής δύναμης που ασκείται σε ένα αντικείμενο, ανάλογα με τον τρόπο κίνησης του.

 

Δραστηριότητα (15′):

 

Διερεύνηση (15′)

 

 

 

 

Συμπεράσματα (5′)