Σχολικά βιβλία, βοηθήματα, προτάσεις διδασκαλίας  Εκδόσεις Φυσικής Κάτι σαν βιβλίο […]
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης - Δυνάμεις
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης - Τριβή
Προτάσεις, παραλλαγές και παρατηρήσεις* πάνω στις προτεινόμενες από το ΙΕΠ […]