Η τριβή εξαρτάται από τη δύναμη που πιέζει τις επιφάνειες.
Η τριβή εξαρτάται απο το είδος των επιφανειών που εφάπτονται
Οι δυνάμεις μεταβάλλουν τον τρόπο κίνησης
Αποτελέσματα εφαρμογής των δυνάμεων