Συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο για την διοργάνωση διαγωνισμού 3D
Ενημέρωση για δικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εξΑΕ
Συλλογές εκπαιδευτικού υλικού
Eικονικά / απομακρυσμένων εργαστήρια Φ.Ε
Συλλογή με αποθετήρια προσομοιώσεων και διαδραστικού υλικό, χρήσιμου στη διδασκαλία των Φ.Ε
Ενημερωτικό υλικό και ιστοσελίδες για την 3D εκτύπωση
Σχέδια 3D εκτύπωσης και κατασκευές, χρήσιμα για το ΣΕΦΕ