Συγκεντρώνουμε ενημερωτικό υλικό, διευθύνσεις, άρθρα, οδηγούς και ότι μπορεί να φανεί χρήσιμο για την σχεδίαση και την εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις

Online 3D σχεδίαση

TinkerCAD: https://www.tinkercad.com

SketchUP: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free


Αποθετήρια 3D υλοποιήσεων 

Thingiverse: https://www.thingiverse.com

TinkerCAD:  https://www.tinkercad.com/things

PinShape: https://pinshape.com

Instructables: https://www.instructables.com (…αν και δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην 3D εκτύπωση, περιέχει πλούσιο υλικό)


Ενημέρωση – Βοηθητικό Υλικό

Άρθρα:

Η τρισδιάσταστη εκτύπωση στην Εκπαίδευση:

Εκμάθηση του TinkerCAD: