Φωτόδεντρο

 

Φωτόδεντρο: Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου


Στιγμιότυπο στο 2019 12 11 12 11 13

 Συλλογή εικονικών εργαστηρίων Χώρος κοινής χρήσης, μάθησης και έρευνας


Opoen Education ResourcesOpen Education Resources: Αποθετήριο ελεύθερου ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού


Open Science ResourcesOpen Science Resources: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού


odsOpen Discovery Space: Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων


Selection 005The Plant and Soil Sciences eLibrary: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δραστηριοτήτων σχετικά με τα φυτά και έδαφος


 Selection 007OurWorld in Data: Online Βάση Στατιστικών Δεδομένων για μεγάλη ποικιλία θεμάτων… 


didaktikes praktikesΔιδακτικές Πρακτικές στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών“: Ημερίδα που διοργανώθηκε απο τα ΕΚΦΕ Χανίων και Ρεθύμνου


stem logo

STEM on EDU Platform. Το αποθετήριο που συνδέεται με το συνέδριο STE(a)M Διδακτικών Πρακτικών


CreateSkills (STEM δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια): Το αποθετήριο και η πλατφόρμα δραστηριοτήτων του προγράμματος.