Πρωτόζωα, τι είναι, δομή, κίνηση, λειτουργεία, ασθένειες
Παρουσίαση Απομόνωση Νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά κύτταρα
Εργαστηρικές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 (ΙΕΠ) και τον εργαστηριακό οδηγό.
Διαθεματική εργαστηριακή προσέγγιση Βιολογίας & Χημείας στο εργαστήριο.