Εδώ και αρκετά χρόνια μέσω της ΠΑΝΕΚΦΕ διοργανώνεται πανελλήνια σχολική ημερίδα, κατά την οποία μαθητές και μαθήτριες Π/θμιας και  Δ/θμιας Εκπ/σης υπολογίζουν την ακτίνα της γης εφαρμόζοντας στη αυλή του σχολείου τους τη μέθοδο του Ερατοσθένη. Η δράση γίνεται κατά την εαρινή ισημερία.

Προκήρυξη

20240307_68_Πρόσκληση_Δράσης_Ερατοσθένης24