Αναγνώριση και κατάταξη οργανισμών
Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή της ύλης" της Ε' τάξης
Στόχοι: Να συνδεθεί το φυσικό μέγεθος “πυκνότητα” με τα μεγέθη […]
Η δομή της ύλης: Διαδραστικές ερωτήσεις, quiz, ασκήσεις Προσπάθησε να […]
Στόχοι: Η κατανόηση ότι το βάρος (στη γη) εκφράζει την […]