Εντυπα για καταγραφή Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε.
Στόχοι: Να συνδεθεί το φυσικό μέγεθος “πυκνότητα” με τα μεγέθη […]
Στόχοι: Να αναδειχθεί η εξάρτηση της τριβής από το είδος […]
Οι ακόλουθες δραστηριότητες αποτελούν υποστηρικτικό των εξ αποστάσεως παρουσιάσεων εργαστηριακών […]
Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες οι οποίες όμως, […]
Στατικός Ηλεκτρισμός Φαινόμενα όπως η έλξη και η άπωση, ανάμεσα […]