Στόχοι:

  • Να συνδεθεί το φυσικό μέγεθος “πυκνότητα” με τα μεγέθη από τα οποία εξαρτάται, χρησιμοποιώντας καθημερινά παραδείγματα.
  • Να γίνει κατανοητή η έννοια της πυκνότητας των υλικών.

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα έχει διαπιστώσει στην πράξη ότι συχνά, χρειάζεται  συνδυασμός των μεγεθών μάζας και όγκου για την περιγραφή ενός αντικειμένου.
  • Θα έχει παρατηρήσει ότι κάποιες φορές, η ίδια ύλη (μάζα) ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να καταλαμβάνει διαφορετικό χώρο (όγκο). 
  • Θα έχει γνωρίσει το φυσικό μέγεθος “πυκνότητα”, μέσα από πραγματικά παραδείγματα. 

Δραστηριότητα (15′):

Διερεύνηση (10′)

Συμπεράσματα (10′)

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο “Φυσικά …στο Δημοτικό” από τον δημιουργό ΕΚΦΕ Χανίων διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Icons made by Freepik from www.flaticon.com