Διάφορα για το μάθημα της Χημείας στο Λύκειο: Τεστ, δραστηριότητες κ.α.
Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς
Αναγνώριση και κατάταξη οργανισμών
Παρουσιάσεις σχετικά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Μικροοργανισμοί - Βακτήρια, Μύκητες, Ιοί
Διαθεματική εργαστηριακή προσέγγιση Βιολογίας & Χημείας στο εργαστήριο.
Το Σέλας …σε ένα μπουκάλι!: Κατασκευή/δραστηριότητα του Δ.Τσαούση, Φυσικού, πρώην […]
Δυνάμεις:  Έννοια, αλληλεπιδράσεις, ισορροπία Δύναμη και κίνηση: Η δύναμη ως […]