Συνέχεια των σεμιναρίων της ΠΑΝΕΚΦΕ
4ο Σχολείο Αστροφυσικής, που διοργανώνεται απο τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Λυκείου
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Λυκείου
Συναντήσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚΦΕ Χανίων
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Γυμνασίου
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04
Επιμορφωτική ημερίδα για εκπ/κούς πρωτοβάθμιας
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Γυμνασίου