Οι συναντήσεις με εκπαιδευτικούς (σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ) προγραμματίζονται ως εξής (Ιαν. – Μαι 2024): 

 • Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, ΠΕ04 Γυμνασίου:
  • Προγραμματισμός ΕΚΦΕ για το 2024: Γιορτάζοντας τις Φ.Ε., Video Πειράματα
  • Προτάσεις διερευνητικών δραστηριοτήτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στην τρέχουσα ύλη (Γυμνάσιο).
 • Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, ΠΕ04 Λυκείου
  • Προγραμματισμός ΕΚΦΕ για το 2024: Γιορτάζοντας τις Φ.Ε., Masterclasses
  • Προτάσεις διερευνητικών δραστηριοτήτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στη τρέχουσα ύλη (Λύκειο)
 • Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, ΠΕ04 Γυμνασίου.
  • Προτάσεις διερευνητικών δραστηριοτήτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στην τρέχουσα ύλη (Γυμνάσιο)
 • Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, ΠΕ04 Λυκείου.
  • Λειτουργία εργαστηριακών συσκευών (π.χ φωτοηλεκτρικό, hoffman κ.α.)
  • Προτάσεις διερευνητικών δραστηριοτήτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στην τρέχουσα ύλη (Λύκειο)
 • Τετάρτη 10 Μαρτίου 2024, Εκπαιδευτικοί Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου:
  • Γιορτάζοντας τις Φ.Ε στα Χανιά  

Οι συναντήσεις είναι καταχωρημένες και στο ημερολόγιο του ΕΚΦΕ