Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Ε' τάξης
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Στ' τάξης
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' Τάξης